top of page

Federació Espanyola d'Empresaris de la Mar

ESTRUCTURA

direcció tècnica

Departament d'Estudis

Departament de Formació

Departament d'elaboració, seguiment i execució de Projectes

Què fem?

1.

Representem a les empreses de el sector i defensem els interessos dels empresaris davant els diferents nivells d'Administració Pública: autonòmica, nacional, europea i internacional. Participem en el procés de diàleg en el moment de desenvolupar lleis i directives, gestionem convenis col·lectius i vam participar en les diferents taules de treball institucionals.

2.

Desenvolupem projectes nacionals, europeus i internacionals que giren al voltant de la innovació, el creixement econòmic, l'ocupació, la creació d'empreses, la igualtat d'oportunitats en matèria de gènere i la inclusió.

3.

Impartim formació d'oferta i demanda in-company, la majoria d'ella co-finançada.

4.

Com que som una Agència de Col·locació, avaluem skills en diferents àrees, especialment pel que fa a les startups.
bottom of page